โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

ด้วยโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และ พนักงานราชการ

ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจ อำนวยการชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ตั้งแต่วันนี้ – 3 กันยายน 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม