โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รับสมัคร พนักงานซักฟอก (ม.6 หรือ เทียบเท่า)

ด้วย แผนกโรงซักฟอก มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก 1 อัตรา

  • ค่าตอบแทน วันละ 300 บาท
  • ใช้วุฒิ ม.6 หรือ เทียบเท่า
  • เพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มแผนกซักฟอก โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้ – 17 เมษายน 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น

งานล่าสุด:

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควบ้านสองแคว รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร รับสมัคร งานขับรถยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว เปิดรับเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 1 อัตรา
อบต.บึงกอก รับสมัคร พนักงานจ้าง4 ตำแหน่ง 6 อัตรา
โรงเรียนนครไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน
Please follow and like us: