เรือนจำพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง (ปวช.ทุกสาขา)

ด้วยจังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัคร พนักงานราชการ

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชาย 1 อัตรา
ปวช.ทุกสาขา
สูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 80 ซม.ขาดเกินได้ 2 ซม. รวมไม่ต่ำกว่า 245 ซม

เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์หญิง 1 อัตรา
ปวช.ทุกสาขา
สูงไม่น้อยกว่า 155 ซม.

ค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท
ขอและยื่นใบสมัครได้ทีเรือนจำ จังหวัดพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ 24 – 30 มิถุนายน 2563 เบอร์ติดต่อ 055 313344

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานล่าสุด:

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควบ้านสองแคว รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 22 อัตรา
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 10 อัตรา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร รับสมัคร งานขับรถยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว เปิดรับเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 1 อัตรา
อบต.บึงกอก รับสมัคร พนักงานจ้าง4 ตำแหน่ง 6 อัตรา
Please follow and like us: