เทศบาลตำบลวังทอง รับสมัคร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 9400 + ค่าครองชีพ

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 16 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 2 อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก