อบต.สมอแข รับสมัคร พนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข มีความประสงค์รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง
ภารโรง 1 อัตรา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่ 15 – 23 มิถุนายน 2563 ณ สำนักปลัด ชั้น 2 อาคาร 2 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข จังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม