อบต.วังยาง รับสมัคร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลก มีควาปมระสงค์รับสมัครพนักงานจ้าง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 11400 – 13285 บาท / เดือน

ค่าสมัคร 100 บาท

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 กรกฏาคม – 11 สิงหาคม 2563 ที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม