อบต.วังยาง รับสมัคร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลก มีควาปมระสงค์รับสมัครพนักงานจ้าง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 11400 – 13285 บาท / เดือน

ค่าสมัคร 100 บาท

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 กรกฏาคม – 11 สิงหาคม 2563 ที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานล่าสุด:

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควบ้านสองแคว รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 22 อัตรา
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 10 อัตรา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร รับสมัคร งานขับรถยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว เปิดรับเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 1 อัตรา
Please follow and like us: