อบต.วังทอง รับสมัคร ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัคร พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา

  • ค่าตอบแทน ปวช – ปวส. 11400 – 13285 บาท
  • ปวช ปวท ปวส ทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ 1 – 10 มิถุนายน 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม