อบต.นครชุม รับสมัคร พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

  • ค่าตอบแทน ปวช – ปวส. = 9,400 – 11,500 บาท
  • ปวช ปวท ปวส. ทุกสาขา
  • ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
  • หรือผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์จากหน่วยงานรัฐหรือสถาบันเอชนที่รัฐรับรองไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันนี้ – 20 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ 055-009808

รายละเอียดเพิ่มเติม