อบต.ชมพู รับสมัคร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และ ภารโรง

องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ประกอบด้วย

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
2 .พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 อัตรา

โดยเปิดให้รับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ในวันที่ 13 – 22 มกราคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียด หลักเกณฑ์ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้ ตามประกาศที่แนบมานี้

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 100 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม