สำนักงานอุตสา่หกรรมจังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ป.ตรีทุกสาขา)

ด้วยสำนักงานอุตสา่หกรรมจังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
ใช้วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา

ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารและแผนงาน ชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันนี้ – 19 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม