สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานขับรถยนต์

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ – อายุ 25 – 60 ปี – ไม่จำกัดเพศ – วุฒิการศึกษา ม.3 – มีใบอนุญาตขับรถยนต์ – เงินเดือน 9,000 บาท รับสมัครถึงวันที่ 17 เมษายน 2563 ติดต่อ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดพิษณุโลก อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ : 0 5524 6020

งานล่าสุด:

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควบ้านสองแคว รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร รับสมัคร งานขับรถยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว เปิดรับเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 1 อัตรา
อบต.บึงกอก รับสมัคร พนักงานจ้าง4 ตำแหน่ง 6 อัตรา
โรงเรียนนครไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน
Please follow and like us: