สำนักงานสาธารณสุขพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการพัสดุ

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

  • ค่าตอบแทน 13300 บาท / เดือน
  • ใช้วุฒิ ป.ตรี ทางสาขาบัญชี นิติศาสตร์ สาขาใดสาขาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็คทรอนิคส์ ทางโยธา ทางก่อสร้าง

ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 23 – 27 มีนาคม 2563 ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 (อาคาร 5 ชั้น) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โดยมีค่าสมัครสอบ 200 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม