สำนักงานทางหลวงที่ 5 พิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 14 อัตรา (ไม่ต้องผ่าน ภาค ก.)

ตำแหน่ง พนักงานโยธา 9 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร 4 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่ 28 เมษายน 2563 – 5 พฤษภาคม 2563