สพม.เขต 39 รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน 14 อัตรา

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 14 อัตรา

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฏาคม 2563ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม