สพป.พิษณุโลก เขต 3 รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน 5 สาขา

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีความประสงค์รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง ครูผู้สอน 5 อัตรา

  1. สาขาเอกประถมศึกษา
  2. สาขาเอกภาษาไทย
  3. สาขาเอกคณิตศาสตร์
  4. สาขาเอกภาษาอังกฤษ
  5. สาขาวิชาเอกพลศึกษา

คุณสมบัติ

  • ได้รับปริญญาตรีทางด้านสาขาที่เปิดรับ
  • มีใบประกอบวิชาชีพครู

ค่าตอบแทน 18000 บาท / เดือน

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก และมีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานล่าสุด:

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควบ้านสองแคว รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร รับสมัคร งานขับรถยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว เปิดรับเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 1 อัตรา
อบต.บึงกอก รับสมัคร พนักงานจ้าง4 ตำแหน่ง 6 อัตรา
โรงเรียนนครไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน
Please follow and like us: