สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

ประกาศสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา และ ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์

ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.songkhawehome.com และส่งใบสมัครได้ที่ e-mail : songkhawe@m-society.go.th