ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก รับสมัคร นักจัดการงานทั่วไป และ นักฟิสิกส์รังสี

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก มีความประสงค์ รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 ตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

  • ป. ตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  • ค่าตอบแทน 13300 บาท

นักฟิสิกส์รังสี 1 อัตรา

  • ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์
  • ค่าตอบแทน 15960 บาท / เดือน

ขอและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ – 16 มีนาคม 2563 ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก โดยมีค่าะรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม