ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 พิษณุโลก รับสมัคร นักทรัพยากรบุคคล (ป.ตรีทุกสาขา)

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัคร พนักงานราชการ

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา

ใช้วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา
เงินเดือน 18000 บาท

ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 21 – 29 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม