ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร เจ้าหน้าที่คลีนิคให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม

ด้วยสำนักงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คลีนิคให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม 1 อัตรา

  • เงินเดือน 15000 บาท / เดือน
  • ป.ตรี จิตวิทยาคลีนิค วิชาสังคมสงเคราะห์ วิชาสังคมสงเคราะห์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือ หนังสือรับรองหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่รายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นใบสมัครได้ทางอีเมล์ psljc@coj.go.th ตั้งแต่วันนี้ – 28 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานล่าสุด:

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควบ้านสองแคว รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร รับสมัคร งานขับรถยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว เปิดรับเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 1 อัตรา
อบต.บึงกอก รับสมัคร พนักงานจ้าง4 ตำแหน่ง 6 อัตรา
โรงเรียนนครไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน
อบจ.พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานจ้าง 16 ตำแหน่ง 47 อัตรา
Please follow and like us: