วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ (ปวส.ทุกสาขา)

หมดเขตรับสมัคร 23 กันยายน 2563