วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการงานวิทยบริการและห้องสมุด

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานวิทยบริการและห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา
ระหว่างวันที่ 3 – 15 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. – 16.00 น.

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก โทรศัพท์ 0 5525 8570 ต่อ 511 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม