รวมงานราชการพิษณุโลก ประจำสัปดาห์ ที่ 25 พ.ค. 63 ถึง 31 อัตรา

รวมงานราชการพิษณุโลก อัพเดตประจำสัปดาห์ ที่ 24 พฤษภาคม 2563

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3
พนักงานธุรการ 1 อัตรา
รับสมัคร 1 – 8 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

ที่ทำการปกครองอำเภอวังทอง
เจ้าหน้าที่ปกครอง 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
หมดเขต 30 พฤษภาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
พนักงานธุรการ 1 อัตรา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
หมดเขต 28 พฤษภาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง
ธุรการโรงเรียน 1 อัตรา
รับสมัคร 27 พ.ค. – 2 มิ.ย. 63
รายละเอียดเพิ่มเติม

สพป. พิษณุโลก เขต 3
นักจิตวิทยา 1 อัตรา
หมดเขต 29 พฤษภาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลวัดโบสถ์
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
หมดเขต 5 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

เทศบาลตําบลท่าทอง
คนงาน จํานวน 3 อัตรา
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 2 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 อัตรา
หมดเขต 29 พฤษภาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษ 1 อัตรา
หมดเขต รับสมัคร 26 พฤษภาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานปศุสัตว์ เขต 6
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา
หมดเขต 27 พฤษภาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนบ้านคลองช้าง
ครูปฐมวัย 1 อัตรา
หมดเขต 25 พฤษภาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก
คนงาน 1 อัตรา
หมดเขต 29 พ.ค.63
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
หมดเขต 5 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
แม่บ้าน 8 อัตรา
คนสวน 1 อัตรา
รับสมัคร 1 – 29 พฤษภาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสารอัพเดตสมัครงานได้ที่เพจ งานพิดโลก หรือ สอบถาม Inbox ในเพจได้ครับ