รวมงานราชการพิษณุโลก ปจะจำสัปดาห์ ทีี่ 28 ก.ค. 63 ถึง 15 อัตรา

รวมงานราชการพิษณุโลก อัพเดตประจำสัปดาห์ 15 อัตรา สนใจรายละเอียดสามารถกดดูได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนวัดโบสถ์
ครูเอกปฐมวัย 1 อัตรา
หมดเขต 31 กรกฎาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนมัธยมสาธิต ม.นเรศวร
ครูพลศึกษา 1 อัตรา
รับสมัคร 3 – 17 สิงหาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา
เงินเดือน 13800
ประกาศรับสมัคร
ใบสมัครงานพนักงานราชการ

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ 1 อัตรา
หมดเขต 30 กรกฎาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนวัดวังมะด่าน
ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา
รับสมัคร 21 – 30 กรกฎาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

อบต.วังยาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
รับสมัคร 29 กรกฏาคม – 11 สิงหาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือนแร่ เขต 5 พิษณุโลก (พนักงานราชการ)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
รับสมัครออนไลน์ที่เวปไซต์ https://dpim.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ 21 – 29 กรกฏาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
พนักงานปฏิบัติการด้านธุรการ 2 อัตรา
ลูกมือช่าง 1 อัตรา
หมดเขต 31 กรกฎาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 5 อัตรา
หมดเขต 31 กรกฎาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
ใบสมัคร