ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัคร อาจารย์ ภาษาอังกฤษ (ป.โท)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อแต่งตั้ง เป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยการสอบ และมีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท

ตำแหน่ง อาจารย์ ภาษาอังกฤษ สังกัด คณะคุรุศาสตร์ วุฒิ ป.โท ค่าตอบแทน 29,750 บาท / เดือน

ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 18 กุมภาพันธฺ์ 2563 ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เบอร์ 055 267093

รายละเอียดเพิ่มเติม