ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัคร อาจารย์คณิตศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความประสงค์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร คณิตศาสตร์ 1 อัตรา

  • ค่าตอบแทน 19250 บาท / เดือน
  • ป.โท ทางด้านคุรุศาสตร์ หรือ ศึกษามหาบัณฑิต ทางสาขาคณิตศาสตร์

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 12 มีนาคม 2563 ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ (ส่วนทะเลแก้ว) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณโลก โดยมีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม