มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 5 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุน 5 ตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 2 อัตรา / ป.ตรีทุกสาขา / เงินเดือน 16,500 บาท
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา / ป.ตรีทุกสาขา / เงินเดือน 16,500 บาท
ช่างเครื่องยนต์ 1 อัตรา / ปวช.ทุกสาขา หรือไม่ต่ำกว่า และมีใบขับขี่ /เงินเดือน 10340 บาท
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 1 อัตรา / ปวช.ทุกสาขา หรือไม่ต่ำกว่า /เงินเดือน 10340 บาท

ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 15 มิถุนายน 2563 ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ ส่วนทะเลแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก เบอร์ 055 267093 ค่าสมัครครั้งละ 200 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม