มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง (ปวส.)
พนักงานพัสดุ 1 อัตรา
พนักงานธุรการ 1 อัตรา
พนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

ตำแหน่ง (ป.ตรี)
นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)

รับสมัครตั้งแต่ 26 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2563 ณ งานบริหารบุคคล กองการบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานล่าสุด:

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควบ้านสองแคว รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
กรมประมง ส่วนกลาง เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสอบ พนักงานราชการ 4 อัตรา
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา
กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัคร พนักงานรัฐสภา 8 ตำแหน่ง 14 อัตรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Please follow and like us: