มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง (ปวส.)
พนักงานพัสดุ 1 อัตรา
พนักงานธุรการ 1 อัตรา
พนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

ตำแหน่ง (ป.ตรี)
นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)

รับสมัครตั้งแต่ 26 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2563 ณ งานบริหารบุคคล กองการบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียดเพิ่มเติม