สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 รับสมัคร พนักงานราชการ

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปพิษณุโลก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 13-17 มกราคม พ.ศ. 2563

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร 1 อัตรา

  • เงินเดือน ปวช. 13,010 ปวส 13,800 บาท
  • ใช้วุฒิ ปวท / ปวส สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีการเกษตร ทางเทคโนโลยีการยาง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 – 3 ปี

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ 13 – 17 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม