คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร และพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) เงินเดือน 17520 บาท และ 13800 บา


ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์  จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  2 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)

ประกาศรับสมัครฯ
ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร.pdf
ใบสมัครงานพนักงานราชการ.pdf
แบบประเมินผู้สมัครงานสงสัยโรคติดเชื้อ up 9 มิ.ย.pdf