โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ รับสมัคร ครูอัตราจ้าง 4 สาขา

ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
1. วิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
2. วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
3. วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
4. วิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ถ้าจบตรงสาขาวิชาตามตำแหน่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
สามารถสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้
สามารถใช้คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ฝ่ายบริหารงบประมาณและ บุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 1-4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 5532 2685, 08 1886 7754 (ครูดารุณี ก๋าแก่น)

รายละเอียดเพิ่มเติม