อบต.ทับยายเชียง รับสมัคร พนักงาน 2 ตำแหน่ง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัครพนักงานจ้าง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา

  • ใช้ปวช/ปวท/ปวส. ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ ทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได
  • ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 100 บาท
  • ค่าตอบแทน 11400 – 12840 บาท / เดือน

ตำแหน่ง คนงาน 1 อัตรา

  • ใช้วุฒิ ป.6
  • ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 50 บาท
  • ค่าตอบแทน 10000 บาท / เดือน

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3 – 13 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เบอร์ 055 009506

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานน่าสนใจ