ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการเกษตร (หมดเขต 6 พ.ย.62)

ศูนย์วิจัยข้าว รับสมัคร นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15000 บาท ใช้วุฒิ .ปตรี ทางด้านเกษตร รับสมัคร 4 – 6 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก