กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการ 42 อัตรา (พิษณุโลก 1 อัตรา)

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 4 อัตรา (ปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์)
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา (ปวช.ทุกสาขา)
3. นักพัฒนาสังคม จำนวน 5 อัตรา (ปริญญาตรีทุกสาขา)
4. พี่เลี้ยง จำนวน 9 อัตรา (ม.6 ,ปวส.ทุกสาขา)
5. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม จำนวน 3 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
6. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม จำนวน 6 อัตรา (ปวช. ปวส. ทุกสาขา) (พิษณุโลก 1 อัตรา)
7. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
8. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 5 อัตรา
9. พนักงานบริการ จำนวน 5 อัตรา (ม.6 ปวช.ทุกสาขา)
10. ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
11. พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม