รวม งานราชการพิษณุโลก ประจำสัปดาห์ที่ 21 ตุลาคม 2562

งานราชการพิษณุโลก ประจำสัปดาห์ที่ 21 ตุลาคม 2562

อบต.วังวน
นายช่างสำรวจ 1 อัตรา
หมดเขต 21 ตุลาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลวัดโบสถ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา
รับสมัคร  21 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา
หมดเขต 21 ตุลาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม

อบต.บ้านกลาง
คนสวน (ทักษะ) 1 อัตรา
ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา
รับสมัคร 21 – 31 ตุลาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.นเรศวร
พนักงานห้องปฏิบัติการ  1 อัตรา
หมดเขต 21 พฤศจิกายน 2562
คลิกอ่านประกาศ คลิก
ดาวน์โหลดใบสมัครงาน คลิก

โรงเรียนวัดธรรมาราม
ครูอัตราจ้าง 1 อัตรา
หมดเขตรับสมัคร 22 ตุลาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
พยาบาล 15 อัตรา
ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล 5 อัตรา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 10 อัตรา
พนักงานทั่วไป 1 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์)
ครูวิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา
ครูวิชาเอกภาษาอังกฤษ 2 อัตรา
ครูวิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
หมดเขต 24 ตุลาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม

อบต.บ้านยาง
คนงาน 2 อัตรา
หมดเขต 22 ตุลาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
ครูพิเศษสอนวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ครูพิเศษสอนการตลาด จำนวน 3 อัตรา
หมดเขต 28 ตุลาคม 2562
รายละเอียด

สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 
นักวิชาการสัตวบาล 1  อัตรา
หมดเขต 30 ตุลาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม

สนใจ รวมงานราชการพิษณุโลก ประจำสัปดาห์ ต่อๆไป อย่าลืม กด Like เพื่อติดตามที่เพจงานพิดโลกนะครับ