คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร พนักงาน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

ด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ (เงินรายได้)

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร พนักงาน

ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทายาลัย
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา
นักรังสีการแพทย์ 2 อัตรา

ตำแหน่งพนักงานราชการ
ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัคร วันนี้ – 6 กันยายน 2562
นักรังสีการแพทย์ รับสมัครวันนี้ – 19 กันยายน 2562
ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม – 10 กันยายน 2562

ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ ณ งานบริหารทรัพบากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เบอร์ 055-96-7939

ประกาศรับสมัคร
ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร
 ใบสมัครงานพนักงานราชการ.pdf