คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร พนักงาน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

ด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ (เงินรายได้)

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัคร พนักงาน

ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทายาลัย
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา
นักรังสีการแพทย์ 2 อัตรา

ตำแหน่งพนักงานราชการ
ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัคร วันนี้ – 6 กันยายน 2562
นักรังสีการแพทย์ รับสมัครวันนี้ – 19 กันยายน 2562
ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม – 10 กันยายน 2562

ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ ณ งานบริหารทรัพบากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เบอร์ 055-96-7939

ประกาศรับสมัคร
ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร
 ใบสมัครงานพนักงานราชการ.pdfงานล่าสุด:

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควบ้านสองแคว รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 22 อัตรา
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 10 อัตรา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร รับสมัคร งานขับรถยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว เปิดรับเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 1 อัตรา
Please follow and like us: