การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ รับสมัคร ลูกจ้างในงานบริการงานติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างในงานบริการงานติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปี 2567