การประปานครหลวง (กปน.)  รับสมัครงาน 6 ตำแหน่ง 14 อัตรา

การประปานครหลวง (กปน.) ประกาศว่าในระหว่างวันที่ 14 -27 มีนาคม 2566 จะทำการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ประจำปี 2566 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 6 ตำแหน่ง 14 อัตรา ได้แก่วิศวกร (สาขาไฟฟ้ากำลัง สิ่งแวดล้อม โยธา และอุตสาหการ) 
นักคอมพิวเตอร์ 
นักวิทยาศาสตร์ 
นักบัญชี 
นักอาชีวอนามัย 
นิติกร 

รายละเอียดเพิ่มเติม / สมัครได้ที่เวปไวต์ https://mwa.thaijobjob.com/

หรือสามารถสอบถามได้ที่ ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1579, 1562, 2624 ในวันและเวลาราชการ หรืออีเมล recrusec@mwa.co.th