การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดสอบบุคคลภายนอก 6 ตำแหน่ง 20 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเปิดสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ.

สนใจสามารถเลือกสมัครสอบคัดเลือกได้เพียงตําแหน่งเดียวเท่านั้น โดยสามารถสมัครสอบทางระบบ รับสมัครออนไลน์ที่เวปไซต์ https://pea.thaijobjob.com/ ตั้งแต่ วันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2563 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับที่ 1 : ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงาน (Job Information)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับที่ 2 : คุณวุฒิ สาขาวิชา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับที่ 3 : ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ.2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 – 24)

งานล่าสุด:

การประปานครหลวง (กปน.)  รับสมัครงาน 6 ตำแหน่ง 14 อัตรา
ทำการอาณาบาลเขตพิษณุโลก รับสมัคร เสมียน
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดสอบบรรจุพนักงาน 37 อัตรา
การยางแห่งประเทศไทย รับสมัคร บรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ 22 ตำแหน่ง 206 อัตรา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก บรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2565
การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดสอบบรรจุพนักงาน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา
การเคหะแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุพนักงาน 73 อัตรา
การไฟฟ้านครหลวง เปิดสอบบรรจุพนักงาน 22 ตำแหน่ง 141 อัตรา
การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัคร พนักงานบริการด้านการสื่อสาร 24 อัตรา (ม.3)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน 27 ตำแหน่ง 71 อัตรา
Please follow and like us: