รวมงานรัฐวิสาหกิจ ประจำสัปดาห์ที่ 28 ก.ค.63 ถึง 440 อัตรา

รวมงานรัฐวิสาหกิจที่น่าสนใจ ประจำสัปดาห์ที่ 28 ก.ค.63 ถึง 440 อัตรา บางตำแหน่ง รับวุฒิ ม.3 เท่านั้น

องค์การสุรา 3 อัตรา

เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา
พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
ช่างเทคนิค 1 อัตรา
รับสมัครออนไลน์ที่ https://liquor.thaijobjob.com/ ตั้งแต่ วันนี้ – 7 สิงหาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม

การท่าเรือแห่งประเทศไทย 25 อัตรา

ป.ตรี
สถาปนิก 8 แผนกสถปัตย์ 1 อัตรา
วิศวกร 8 (ไฟฟ้า) แผนกวิศวกรรม 1 อัตรา
วิศวกร 8 (โยธา) แผนกวิศวกรรม 1 อัตรา
นิติกร 6 สังกัดกองกฎหมาย 1 อัตรา
บุคลากร 6 หมวดพัฒนาระบบบุคลกร 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 6 แผนกพัฒนาหลักสูตร 1 อัตรา
นักวิชาการ 6 ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 ฝ่ำยเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 หมวดต่างประเทศ 1 อัตรา
ปวส.
พนักงานบัญชี 6 จำนวน 1 อัตรา
พนักงานพัสดุ 6 จำนวน 1 อัตรา
ช่างเทคนิค 5 (งานช่างกลึง) 1 อัตรา
ช่างเทคนิค 5 (งานซ่อมระบบไฮดรอลิก) 1 อัตรา
พนักงานเครื่องมือทุ่นแรง 5 แผนกขนส่ง 1 อัตรา
ช่างเทคนิค 5 (ช่างซ่อมเครื่องยนต์อาวุโส) 1 อัตรา
ช่างเทคนิค 5 (ช่างไฟฟ้าอาวุโส) 1 อัตรา
พนักงานกำรสินค้า 5 แผนกจัดการสินค้า 1 อัตรา
ปวช.
พนักงานช่างกลเรือ 4 (ช่างไฟฟ้า) 1 อัตรา
พนักงานช่างกลเรือ 4 (ช่ำงไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์) 1 อัตรา
ช่างเทคนิค 4 (งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล-เบนซิน ) 1อัตรา
พนักงานสื่อสาร 4 (พนักงานวิทยุ) 1 อัตรา
พนักงานสำรวจร่องน้ำ 4 แผนกสำรวจร่องน้ำ 1 อัตรา
พยาบาล 3 (ผู้ช่วยทันตแพทย์) 1 อัตรา
ม.3
พนักงานรักษาความปลอดภัย 3 จำนวน 1 อัตรา (ม.3)
พนักงานปากเรือ 2 (พนักงานขุด) 1 อัตรา (ม.3)
ผู้สมัครสอบจะต้องสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที https://portjob63.com
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม

ไปรษณีย์ไทย 18 ตำแหน่ง 25 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดสมัคร
รับสมัครออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมงที่เวปไซต์ http://job.thailandpost.com/ ตั้งแต่ 3 – 18 สิงหาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1 อัตรา
รับสมัครที่เวปไซต์ https://www.srtet.co.th/ หัวข้อสมัครงาน ตั้งแต่วันนี้ – 20 สิงหาคม 2563

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 383 อัตรา

1. วิศวกร จำนวน 177 อัตรา
2. นักธรณีวิทยา จำนวน 3 อัตรา
3. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 อัตรา
4. นิติกร จำนวน 7 อัตรา
5. นักบัญชี จำนวน 7 อัตรา
6. เศรษฐกร จำนวน 2 อัตรา
7. วิทยากร 45 อัตรา
8. นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
9. ช่าง จำนวน 124 อัตรา
10. พนักงานวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
11. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 กรกฎาคม 2563 ที่เว็บไซต์ https://www.egat.co.th/ เลือกข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อประกาศรับสมัครงาน และเข้า “ระบบรับสมัครงานออนไลน์”

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 1 อัตรา

1.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักการเจ้าหน้าที่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้– 30 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ 2 อัตรา

1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จำนวน 1 อัตรา
รับสมัคร วันนี้ – 31 กรกฏาคม 2563 โดยกรอกรายละเอียดสมัครงานทางออนไลน์ได้ ที่นี่
2. เจ้าหน้าที่ช านาญการ ส่วนระบบเครือข่ายสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัคร วันนี้ – 31 กรกฏาคม 2563 โดยกรอกรายละเอียดสมัครงานทางออนไลน์ได้ ที่นี่

ธนาคารแห่งประเทศไทย 1 อัตรา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักดาต้าอนาไลติกส์ หมดเขต 12 ส.ค. 63)

ติดตามรวมงานรัฐวิสาหกิจอัพเดตเรื่อยๆได้ทางเพจ https://www.facebook.com/pidlokjob/