การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัคร บุคคลภายนอก ตำแหน่ง นักระบบงานคอมพิวเตอร์ 10 อัตรา (หลายจังหวัด)

ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ.
ประจําปี 2563 ตําแหน่ง นักระบบงานคอมพิวเตอร์ 10 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์
https://pea.thaijobjob.com/
เปิดรับสมัครตั้งเเต่วันนี้ – 15 กรกฏาคม 2563ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถานที่ปฏิบัติงาน
ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 – 24)