การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดสอบพนักงาน 25 ตำแหน่ง (รัฐวิสาหกิจ)

การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานการท่าเรือ

ป.ตรี
สถาปนิก 8 แผนกสถปัตย์ 1 อัตรา
วิศวกร 8 (ไฟฟ้า) แผนกวิศวกรรม 1 อัตรา
วิศวกร 8 (โยธา) แผนกวิศวกรรม 1 อัตรา
นิติกร 6 สังกัดกองกฎหมาย 1 อัตรา
บุคลากร 6 หมวดพัฒนาระบบบุคลกร 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 6 แผนกพัฒนาหลักสูตร 1 อัตรา
นักวิชาการ 6 ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 ฝ่ำยเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 หมวดต่างประเทศ 1 อัตรา

ปวส.
พนักงานบัญชี 6 จำนวน 1 อัตรา
พนักงานพัสดุ 6 จำนวน 1 อัตรา
ช่างเทคนิค 5 (งานช่างกลึง) 1 อัตรา
ช่างเทคนิค 5 (งานซ่อมระบบไฮดรอลิก) 1 อัตรา
พนักงานเครื่องมือทุ่นแรง 5 แผนกขนส่ง 1 อัตรา
ช่างเทคนิค 5 (ช่างซ่อมเครื่องยนต์อาวุโส) 1 อัตรา
ช่างเทคนิค 5 (ช่างไฟฟ้าอาวุโส) 1 อัตรา
พนักงานกำรสินค้า 5 แผนกจัดการสินค้า 1 อัตรา

ปวช.
พนักงานช่างกลเรือ 4 (ช่างไฟฟ้า) 1 อัตรา
พนักงานช่างกลเรือ 4 (ช่ำงไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์) 1 อัตรา
ช่างเทคนิค 4 (งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล-เบนซิน ) 1อัตรา
พนักงานสื่อสาร 4 (พนักงานวิทยุ) 1 อัตรา
พนักงานสำรวจร่องน้ำ 4 แผนกสำรวจร่องน้ำ 1 อัตรา
พยาบาล 3 (ผู้ช่วยทันตแพทย์) 1 อัตรา

ม.3
พนักงานรักษาความปลอดภัย 3 จำนวน 1 อัตรา (ม.3)
พนักงานปากเรือ 2 (พนักงานขุด) 1 อัตรา (ม.3)

ผู้สมัครสอบจะต้องสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที https://portjob63.com
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศขยายเวลา