วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ รับสมัคร นักวิทยาศาสตร์พัฒนาเทคโนโลยี

ด้วยบริษัท วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ วัสดุควบคุมคุณภาพชนิด
เลือดครบส่วน ผลิตหลอดเก็บเลือด และการให้บริการการประเมินคุณภาพกับองค์กรภายนอก หรือการทดสอบ ความชำนาญ การตรวจวิเคราะห์ ณ จุดดูแลผู้ป่วย ได้แก่ การตรวจวัดน้ำตาลในเลือดด้วยเครื่องตรวจน้ำตาล แบบพกพา การตรวจวัดค่าเม็ด เลือดแดงอัดแน่นด้วยการปั่นเหวี่ยง และการตรวจวัดปริมาณฮีโมโกลบินเอวันซี บริษัท วีเมด แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

นักวิทยาศาสตร์พัฒนาเทคโนโลยี 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000

คุณสมบัติทั่วไป ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
(1) มีสัญชาติไทย
(2) เพศชาย/หญิง
(3) อายุไม่เกิน 28 ปี
(4) วุฒิการศึกษา ป.ตรีสาขา IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
(5) สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
(6) ชอบการเรียนรู้ Technology ใหม่ๆ
(7) มีประสบการณ์ในการตัดต่อวีดีโอ และ สามารถใช้Photoshop ได้
(8) มีความรู้และประสบการณ์ในการดูและโปรมแกรมต่าง ๆ ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ให้
พร้อมใช้งาน
(9) มีทัศนคติที่ดีต่องาน และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
(10) มีตรรกะในการคิดและมีความคิดสร้างสรรค์
(11) ต้องมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวในการทำงาน

การรับสมัคร
(1) ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่
E-mail: wemedlab@gmail.com โทร. 081-9738008 ติดต่อคุณเพ็ญนภา
หรือ สมัครด้วยตนเองได้ที่
บริษัท วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด 69/19 หมู่ 7 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
(2) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้– 31 มีนาคม 2566

Please follow and like us: