อบต.ศรีภิรมย์ รับสมัคร พนักงานจ้าง 4 ตำแหน่ง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัครพนักงานจ้าง 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา

ตำแหน่ง
คนงาน 1 อัตรา
คนงาน (งานกู้ชีพ – กู้ภัย) 1 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา

ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ใันวันที่ 18 – 27 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ 055 993654 – 5 ต่อ 14

รายละเอียดเพิ่มเติม