ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง รับสมัคร จ้างเหมาบริการ 3 อัตรา (หมดเขต 18 ตุลาคม 2562)

ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง มีความประสงค์รับสมัครงาน จ้างเหมาบริการบุคคล ประจำปี 2562

ตำแหน่ง
1.จ้างเหมาบริการช่วยงานสัตวแพทย์ 1 อัตรา
2.จ้างเหมาบริการช่วยงานสัตวแพทย์ 1 อัตรา
2.จ้างเหมาบริการทำความสะอาด 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 18 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ที่ งานบริหารทั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

งานล่าสุด:

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควบ้านสองแคว รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ รับสมัคร นักวิทยาศาสตร์พัฒนาเทคโนโลยี
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 22 อัตรา
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 10 อัตรา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร รับสมัคร งานขับรถยนต์
Please follow and like us: