ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง รับสมัคร จ้างเหมาบริการ 3 อัตรา (หมดเขต 18 ตุลาคม 2562)

ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง มีความประสงค์รับสมัครงาน จ้างเหมาบริการบุคคล ประจำปี 2562

ตำแหน่ง
1.จ้างเหมาบริการช่วยงานสัตวแพทย์ 1 อัตรา
2.จ้างเหมาบริการช่วยงานสัตวแพทย์ 1 อัตรา
2.จ้างเหมาบริการทำความสะอาด 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 18 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ที่ งานบริหารทั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก