ธนาคารกรุงเทพ รับสมัคร พนักงาน 3 ตำแหน่ง

โอกาสที่คุณจะได้เติบโตไปกับธนาคารกรุงเทพ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสายงาน Financial & Accounting


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. Financial Accounting
● ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชีตามงบทดลองและการบันทึกรายการบัญชีของธนาคาร
● กำหนดรูปแบบและวิธีการบันทึกบัญชีสำหรับบริการหรือธุรกรรมของธนาคารให้เป็นไปตามนโยบายบัญชี และมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
● ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางบัญชีหรือปัญหาทางบัญชีแก่หน่วยงานภายในธนาคาร
2. Financial Analyst
● วิเคราะห์ข้อมูลการเงิน ผลประกอบการของธนาคารและหน่วยงานต่าง ๆ
● จัดทำประมาณการงบดุลและงบกำไรขาดทุนของธนาคาร
3. Accounting System Support
● พัฒนาและควบคุมการใช้งานระบบงานด้านบัญชี
● ดูแลการปฏิบัติงานประจำวันของระบบงานด้านบัญชี และประสานงานในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
● การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
สาขาบัญชี,การเงิน,เศรษฐศาสตร์ (ตำแหน่งที่ 1 และ 2)
สาขาบัญชี,การเงิน,MIS,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,สถิติและวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (ตำแหน่งที่ 3)
● อายุไม่เกิน 35 ปี
● ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Microsoft Word, Excel, Access ได้เป็นอย่างดี
● สามารถเขียนโปรแกรมบัญชีขั้นพื้นฐานได้ เช่น VB (ตำแหน่งที่ 3)

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานพระราม 3
ผู้ที่สนใจสามารถส่ง CV มาที่ Siriporn.Kanchart@bangkokbank.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสิริพร
Tel : 0 2230 1347 , 0 2626 4835