โรงเรียนบ้านคลองหนองเหล็ก สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับสมัคร ครูผู้สอน

ร.ร.บ้านคลองหนองเหล็ก สพป.พิษณุโลก เขต 1

รับสมัครครูทุกวิชาเอก 1 อัตรา

เงินเดือน 9,000 บาท