โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี รับสมัคร ครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคม

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคม 1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 9 ตุลาคม 2566 เว้นวันหยุดราชการ
ให้ผู้สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานบุคคล อาคาร5 (หน้าเสาธง) โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม