สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เปิดสอบ ครูผู้ช่วย 12 วิชาเอก 34 อัตรา

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

เห็นชอบและอนุมัติกำหนดจำนวนตำแหน่งที่ใช้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2566 จำนวน 12 กลุ่มวิชาเอก รวมจำนวน 34 อัตรา ตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่ ก.ค.ศ.กำหนด

เห็นชอบและอนุมัติกำหนดวิธีการรับสมัครทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารประกอบการตรวจคุณสมบัติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ ก.ค.ศ.กำหนดและเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันให้ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ทุกขั้นตอน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.2566 ถึงวันที่ 6 มิ.ย.2566 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ยกเว้นวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ระบบปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น. โดยสมัครสอบได้ที่ เว็บไซต์ https://obec66.thaijobjob.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 055-267235 ต่อ 15,0623109073