โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์ รับสมัคร ครูอัตราจ้าง

ด้วยโรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์ อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3มี ความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จํานวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอก ดังนี้

ประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ( ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป )

http://iud.phitsanulok3.go.th/document/202002071581057946.pdf
  • ค่าตอบแทน 7000 บาท / เดือน
  • มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์ อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแตนี้ – 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.-00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม