โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) พิษณุโลก รับสมัครครู 3 สาขา 4 อัตรา

ด้วยโรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา

ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 4 อัตรา

  • วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา
  • วิชาเอกภาษาอังกฤษ 2 อัตรา
  • วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กำหนด
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  • มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ผู้สมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) ตั้งแต่ วันที่ 18 – 24 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ (จ่างอนุเคราะห์) พิษณุโลก

รับสมัครครูพละโรงเรียน โป่งกะเฌอพิษณุโลก